Statistikaväljaannete esitlus (09. jaanuar 2008)

Eesti võimalik rahvaarv ja koosseis aastani 2050, Aasa Maamägi

Haridus kui sotsiaalset sidusust soosiv tegur, Tiiu-Liisa Rummo-Laes

Huvitavaid suundumusi rahvastikus, Ülle Valgma

Kultuuri ja spordi roll ühiskonna sidususes, Yngve Rosenblad

Leibkondlik sidusus, Marin Randoja

Noorte eestlaste ja mitte-eestlaste tööturupositsioonid, Siim Krusell

Sotsiaalne sidusus Euroopa Liidus, Urve Kask

Sotsiaalse sidususe piirkondlikud aspektid — hõive ja brutotulu, Mihkel Servinski

Vanemaealised ja töötamine, Aare Värk

Vanemaealiste ränne, Alis Tammur