Eesti Statistikaseltsi XVIII konverents "Eesti piirkondlik areng"

16.05.2006 toimus Paide Kultuurikeskuses Eesti Statistikaseltsi XVIII konverents teemal "Eesti piirkondlik areng". Ürituse peakorraldaja oli Statistikaamet. Konverents oli mõeldud eeskätt kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja ministeeriumide piirkondliku arenguga seotud spetsialistidele, statistikaseltsi liikmetele ning kõigile teistele statistika huvilistele.

Konverentsil osales koos esinejatega 155 inimest. Osalejatest 49 olid Statistikaameti töötajad ja 106 külalised väljastpoolt. Esinejaid oli kokku 30, neist 17 väljastpoolt Statistikaametit.

Töö korraldati kahe plenaaristungi ja paralleelsete sessioonidena.

Plenaaristungitel esinesid Tartu Ülikooli professorid Ene-Margit Tiit ja Tõnu Kollo, Tartu ja Oulu Ülikooli professor Jussi S. Jauhiainen, Estonian Business Schooli professor Arno Almann, Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp, Järva maavanem Üllar Vahtramäe.

Sessioonide teemad ja organiseerijad olid:

  • Mõõdikud piirkondliku arengu jälgimiseks (Mihkel Servinski, Statistikaamet)
  • Linnaregioonide areng (Garri Raagmaa, TÜ)
  • Töö ja sissetulek (Urve Kask, Statistikaamet)
  • Kaardid ja statistika (Inge Nael, Statistikaamet)
  • Keskkonna- ja majandusareng (Kaja Sõstra, Statistikaamet)

Päevakava ja esinejad

Osavõtjate tagasiside oli konverentsile positiivne, antud hinnangud jäid 4,3 ja 4,5 palli vahele.

Kokkuvõte tagasisidest