Eesti Statistikaseltsi XIX konverentsi „Statistiline kirjaoskus” ettekanded

Andmekaitse ja meditsiin. Mati Rahu, TÜ, TAI

Andmekaitse. Riigistatistika vaatenurk. Hillar Põldmaa. SA

Ettevõtte väärtuse hindamisest Monte Carlo simulatsiooni abil. Siim Kallast, TLÜ

Kaks keelt ja tõlkimine – püüd leida teid suurendamaks üliõpilaste sisulist arusaamist statistikast. Katrin Niglas, TLÜ

Näidikulaud statistilise lugemisoskuse järeleaitamisel. Kaia Oras, SA

Statistika ja matemaatika TÜ majandusteaduskonna õppekavas. Kaia Philips, Juta Sikk, TÜ

Statistika õpetamisest kutsekoolis. Natalja Lepik

Statistiline kirjaoskus – mis see on? Ene-Margit Tiit, SA, TÜ

Statistilise kirjaoskuse õpetamine täppisteadlastele. Mare Vähi, TÜ

Statistiliste andmete analüüsimine haridusuuringutes. Kirsti Kislenko, TLÜ

Tarbijakoolituse roll statistilise kirjaoskuse edendamisel. Aime Lauk, SA

Tervitus. Andi Kivinukk, TLÜ

Turundusuuringud statistikatarbijate vajaduste väljaselgitamisel. Indrek Kask, SA

Õpilaste kirjaoskuse suundumused. Anneken Metsoja, SA