Eesti Statistikaseltsi XX konverents "Kvaliteedistatistika ja statistika kvaliteet" (15.-16. aprill 2008)

Eesti Statistikaseltsi teabevihik 19. Kvaliteedistatistika ja statistika kvaliteet

Kvaliteedistatistika ja statistika kvaliteet. Kalev Pärna

Rahvastikuandmed ja kvaliteet. Urve Palo

Kvaliteedijuhtimise põhimõtete ja meetodite rakendamise kogemustest Eesti avalikus sektoris. Karin Närep

Rahvaloenduste kvaliteedist. Ene-Margit Tiit, Kai Kaarna

Statistika kvaliteedi teenistuses. Kalev Pärna

Quality in the European Statistical System. Kari Djerf

You get what you measure or not? Challenges for fact-based quality management. Juhani Anttila

Kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi edendamise suundumustest Eestis. Tiia Tammaru

Toimenäitajate kasutamine Jõudluskontrolli Keskus näitel. Kaivo Ilves

Kuue sigma rakendamise kogemusi. Kristjan Rotenberg

Kvaliteetstatistika ja kvaliteettarbija. Ebu Tamm

Statistika kvaliteedi mõõtmine sotsiaaluuringu ja tööjõu-uuringu näitel. Merle Paats

Kvaliteedijuhtimine Statistikaametis. Remi Prual

Statistiku ja kvaliteedispetsialisti võimalus kujundada organisatsioone. Baldur Kubo