Eesti Statistikaseltsi 21. konverents "Registrid ja rahvaloendus" (24.-25. märts 2009)

Ajakava

Kas registrid või loendus. Urve Palo

Registrid ja loendused riigi statistikasüsteemis. Ene-Margit Tiit

Eesti 2011. aasta rahvaloenduse meetod - andmekogumine ja registripõhisus. Allan Puur

Registrite koosvõime. Uuno Vallner

Rahvastikuregister - rahvastikustatistika alustala. Enel Pungas

Riigi andmekogud versus statistilised andmestikud. Heli Jaago

Registrite kasutamisest valikuuringutes. Kaja Sõstra

Rahvastikuteave ja selle hankimise teedest. Kaljo Laas

Raskesti mõõdetavad teemad loendusel. Diana Beltadze

Asukohainfoga seotud loendustulemused. Diana Makarenko-Piirsalu

Etniliste vähemuste ränne Tallinnast ja Ida-Virumaa linnadest mujale Eestisse. Tiit Tammaru

1881. aasta rahvaloendusest Eesti- ja Liivimaal. Tõnu Kollo

Riigi infosüsteem – poliitika kujundamise ja teaduslike uuringute kulla-auk. Margus Püüa

Eesti hariduse infosüsteem. Margus Kärner

Ravikindlustuse registri funktsioonid ja arengud. Lii Pärg

E-tervis on suur väljakutse igale riigile. Kaja Kuivjõgi