Eesti Statistikaseltsi 23. konverents „Kas Eesti rahvas jääb püsima?“

20.–21. aprillil 2011 Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis Tallinnas Tõnismägi 2

Vaata fotogaleriid

Ettekanded

1. „Maailma rahvastiku arengust”
Mare Ainsaar, Tartu Ülikool

2. „Eesti peamine rahvastikuküsimus?”
Allan Puur, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut

3. „Mõtteid rahvastikupoliitikast”
Urve Palo, rahvastikuminister aastail 2007-2009

4. „Mõtteid rahvastikupoliitikast”
Katrin Saks, rahvastikuminister aastail 1999-2002

5. „Eesti inimvara majandusarengu vaatenurgast”
Imre Mürk, Eesti Arengufond

6. „Kas ruumi jätkub kõigile? Eesti elanike elamistingimused”
Jüri Kõre, Tartu Ülikool

7. „Väljaränne Soome ja Eestisse tagasirände kavatsused”
Tiit Tammaru, Tartu Ülikool

8. „Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010”
Liina Malk, Sotsiaalministeerium

9. „Eesti noore võimalused Eestisse jäämisel”
Maris Mälzer, Eesti Üliõpilaskondade Liit

10. „Mobiilpositsioneerimine inimeste mobiilsuse uurimisel”
Anto Aasa, Tartu Ülikool

11. „Registreeritud ränne aastail 2000-2009”
Helerin Rannala, Statistikaamet

12. „Rahvastiku vananemine”
Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut

13. „Eesti inimeste tervena elatud eluaastad”
Taavi Lai, Tartu Ülikool

14. „Sündimuse modelleerimine”
Mare Vähi, Tartu Ülikool

15. „Sündimuse hariduserisused Eestis”
Martin Klesment, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut

16. „Vaba kooselu uurimise metodoloogilised aspektid”
Kairi Kasearu, Tartu Ülikool

17. „Perepoliitika dilemmad”
Dagmar Kutsar, Tartu Ülikool

18. „Maakondade rahvastik maavalitsuste pilguga”
Mihkel Servinski, Statistikaamet

19. „Eesti rahvastik kümne senise loenduse andmetel”
Ene-Margit Tiit, Statistikaamet, Tartu Ülikool

20. „Kuidas registriandmed muutuvad statistikaks?”
Kaja Sõstra, Statistikaamet

21. „Uued lähenemised Eesti rahvaloendusel”
Diana Beltadze, Statistikaamet