Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Andmebaas.stat.ee on sulgemisel

Andmebaas suletakse järk-järgult 2021. aasta esimeses pooles. Palun kasutage statistikaameti uut andmebaasi aadressil andmed.stat.ee

Täpsema info nende andmete kohta, mida andmebaas.stat.ee andmebaasis enne sulgemist enam ei uuendata, leiab siit:

Andmebaasi API

Juhul kui kasutate andmebaasist andmete lugemiseks masin-masin-liidest (API), palume see ümber teha uuele andmebaasile aadressil andmed.stat.ee. Juhendi leiab siit