Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Küsi statistikat

Teabenõue

Teabenõude alusel saab teavet avaldatud riikliku statistika, statistikaameti ja selle tegevuse kohta. Teabenõudele vastame esimesel võimalusel viie tööpäeva jooksul. Kui pöördumine on selgitustaotlus, vastame sellele esimesel võimalusel 30 päeva jooksul.

Teabenõude võib esitada telefoni teel 625 9300, e-postiga stat [at] stat.ee, vestlusaknas (online-chat) või kirjaga.

Tellimustöö

Tellimustööna on võimalik saada detailsemat teavet, kui on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis. See töö nõuab andmete lisatöötlemist või analüüsi. Detailsemat statistikat saab tellida kõigi statistikavaldkondade kohta.

Statistikaametilt saab tellida uuringuid andmete kogumisest põhjalike analüüside või eritoodeteni. Pakume andmete visualiseerimise lahendusi, mis põhinevad juba olemasolevatel või tellitud andmetel.

Esita päring stat [at] stat.ee (siin).

Tutvu tellimustöö teenusstandardiga siin

Mikroandmete kasutamine teadustööks

Juriidilised isikud ja asutused võivad teadustööde tegemiseks kasutada statistikaameti mikroandmeid. Olenevalt andmete iseloomust ja lepingu tingimustest saab andmeid kasutada statistikaametis kohapeal selleks loodud töökohal või kaugühenduse kaudu.

Küsi mikroandmeid teadustööks