Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Harju maakond

Rahvaarv 605 029
1,2%
2020
Asustustihedus 139,8 elanikku km² kohta
1,2%
2020
Loomulik iive 1 156
-2,9%
2019
Elussündide arv 6 805
-3,2%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 94 738
3,4%
2020
SKP jooksevhindades 18 281,3 miljonit eurot
8,6%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 653 eurot
4,4%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 74,8 %
2019