Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Harku vald

Rahvaarv 15 650
3,0%
2021
Asustustihedus 98,4 elanikku km² kohta
3,0%
2021
Elussündide arv 166
-9,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 404
3,8%
2020
Ülalpeetavate määr 55,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 769,7 eurot
3,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 137
0,7%
2020
Registreeritud töötud 453
-14,7%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!