Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Harku vald

Rahvaarv 15 650
3,0%
2021
Asustustihedus 98,4 elanikku km² kohta
3,0%
2021
Elussündide arv 166
-9,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 404
3,8%
2020
Ülalpeetavate määr 55,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 769,7 eurot
3,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 137
0,7%
2020
Registreeritud töötud 538
9,1%
AUGUST 2021