Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Harku vald

Rahvaarv 15 197
3%
2020
Asustustihedus 95,6 elanikku km² kohta
3,4%
2020
Elussündide arv 184
-8%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 404
4%
2020
Ülalpeetavate määr 56,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 708,6 eurot
5,4%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 096
3%
2019
Registreeritud töötud 597
30%
2021