Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõelähtme vald

Rahvaarv 6 692
2,1%
2021
Asustustihedus 31,7 elanikku km² kohta
2,1%
2021
Elussündide arv 75
1,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 961
6,1%
2020
Ülalpeetavate määr 54,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 517,1 eurot
4,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 849
-3,3%
2020
Registreeritud töötud 275
8,3%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!