Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõelähtme vald

Rahvaarv 6 553
1%
2020
Asustustihedus 31,0 elanikku km² kohta
0,6%
2020
Elussündide arv 74
-14,0%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 961
6%
2020
Ülalpeetavate määr 53,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 453,1 eurot
4,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 946
2%
2019
Registreeritud töötud 291
24%
2021