Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Keila

Rahvaarv 10 078
0,3%
2021
Asustustihedus 898,2 elanikku km² kohta
0,3%
2021
Elussündide arv 102
-17,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 117
2,6%
2020
Ülalpeetavate määr 62,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 524,8 eurot
2,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 190
-2,5%
2020
Registreeritud töötud 233
-16,2%
OKTOOBER 2021