Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kiili vald

Rahvaarv 5 891
4,1%
2021
Asustustihedus 58,4 elanikku km² kohta
4,1%
2021
Elussündide arv 73
-18,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 776
4,6%
2020
Ülalpeetavate määr 53,3 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 769,8 eurot
3,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 379
2,3%
2020
Registreeritud töötud 172
25,6%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!