Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kiili vald

Rahvaarv 5 657
5%
2020
Asustustihedus 56,1 elanikku km² kohta
4,2%
2020
Elussündide arv 89
14%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 776
5%
2020
Ülalpeetavate määr 54,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 712,0 eurot
6,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 325
1%
2019
Registreeritud töötud 189
35%
2021