Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kose vald

Rahvaarv 7 211
0,5%
2021
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
0,5%
2021
Elussündide arv 96
1,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 928
5,7%
2020
Ülalpeetavate määr 61,2 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 379,7 eurot
2,6%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 943
-2,1%
2020
Registreeritud töötud 198
-19,2%
OKTOOBER 2021