Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kuusalu vald

Rahvaarv 6 421
0,1%
2021
Asustustihedus 9,0 elanikku km² kohta
0,1%
2021
Elussündide arv 63
18,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 215
-5,0%
2020
Ülalpeetavate määr 61,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 439,5 eurot
4,5%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 435
-2,9%
2020
Registreeritud töötud 180
1,7%
OKTOOBER 2021