Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lääne-Harju vald

Rahvaarv 12 661
0,8%
2021
Asustustihedus 19,6 elanikku km² kohta
0,8%
2021
Elussündide arv 120
4,4%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 393
2,3%
2020
Ülalpeetavate määr 56,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 304,1 eurot
3,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 974
-1,5%
2020
Registreeritud töötud 632
11,7%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!