Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Loksa

Rahvaarv 2 541
-1%
2020
Asustustihedus 665,2 elanikku km² kohta
-1,4%
2020
Elussündide arv 12
-14%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 202
3%
2020
Ülalpeetavate määr 64,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 057,0 eurot
5,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 963
9%
2019
Registreeritud töötud 123
26%
2021