Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Loksa

Rahvaarv 2 467
-2,9%
2021
Asustustihedus 645,8 elanikku km² kohta
-2,9%
2021
Elussündide arv 12
0,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 202
2,5%
2020
Ülalpeetavate määr 66,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 108,9 eurot
4,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 920
-4,5%
2020
Registreeritud töötud 91
-9,0%
OKTOOBER 2021