Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Maardu

Rahvaarv 15 445
1%
2020
Asustustihedus 658,9 elanikku km² kohta
0,7%
2020
Elussündide arv 141
4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 647
8%
2020
Ülalpeetavate määr 52,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 157,8 eurot
6,2%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 818
1%
2019
Registreeritud töötud 974
27%
2021