Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Raasiku vald

Rahvaarv 5 050
1%
2020
Asustustihedus 31,8 elanikku km² kohta
0,9%
2020
Elussündide arv 70
15%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 562
4%
2020
Ülalpeetavate määr 60,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 440,8 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 146
0%
2019
Registreeritud töötud 169
14%
2021