Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rae vald

Rahvaarv 21 765
5,5%
2021
Asustustihedus 105,3 elanikku km² kohta
5,5%
2021
Elussündide arv 416
6,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 370
8,1%
2020
Ülalpeetavate määr 59,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 893,3 eurot
4,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 8 159
2,7%
2020
Registreeritud töötud 572
-6,7%
OKTOOBER 2021