Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rae vald

Rahvaarv 20 641
5%
2020
Asustustihedus 99,8 elanikku km² kohta
4,9%
2020
Elussündide arv 392
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 370
8%
2020
Ülalpeetavate määr 59,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 815,8 eurot
6,6%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 7 946
4%
2019
Registreeritud töötud 699
28%
2021