Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Saku vald

Rahvaarv 10 435
3%
2020
Asustustihedus 61,4 elanikku km² kohta
3,7%
2020
Elussündide arv 128
-4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 541
2%
2020
Ülalpeetavate määr 59,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 630,1 eurot
6,4%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 242
2%
2019
Registreeritud töötud 349
32%
2021