Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Saku vald

Rahvaarv 10 722
2,8%
2021
Asustustihedus 63,1 elanikku km² kohta
2,7%
2021
Elussündide arv 124
-3,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 541
2,4%
2020
Ülalpeetavate määr 59,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 691,9 eurot
3,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 350
2,6%
2020
Registreeritud töötud 350
26,8%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!