Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Saue vald

Rahvaarv 23 790
3,8%
2021
Asustustihedus 37,9 elanikku km² kohta
3,6%
2021
Elussündide arv 304
2,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 979
5,2%
2020
Ülalpeetavate määr 59,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 663,5 eurot
4,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 9 222
1,4%
2020
Registreeritud töötud 843
24,3%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!