Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tallinn

Rahvaarv 437 619
1%
2020
Asustustihedus 2 745,9 elanikku km² kohta
0,7%
2020
Elussündide arv 4 701
-4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 71 610
3%
2020
Ülalpeetavate määr 57,5 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 444,1 eurot
7,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 184 408
1%
2019
Registreeritud töötud 19 833
84%
VEEBRUAR 2021