Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viimsi vald

Rahvaarv 21 151
2,9%
2021
Asustustihedus 288,7 elanikku km² kohta
2,9%
2021
Elussündide arv 222
-15,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 365
6,3%
2020
Ülalpeetavate määr 58,3 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 873,8 eurot
3,0%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 8 012
-0,3%
2020
Registreeritud töötud 764
12,7%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!