Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viimsi vald

Rahvaarv 20 553
3%
2020
Asustustihedus 280,5 elanikku km² kohta
2,9%
2020
Elussündide arv 264
0%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 365
6%
2020
Ülalpeetavate määr 58,7 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 818,9 eurot
6,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 8 037
2%
2019
Registreeritud töötud 809
26%
2021