Anija vald

Rahvaarv 6 217
1%
2020
Asustustihedus 11,7 elanikku km² kohta
0,9%
2020
Elussündide arv 66
12%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 599
-3%
2019
Ülalpeetavate määr 58,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 256,5 eurot
5,4%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 585
0%
2019
Registreeritud töötud 178
45%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!