Keila

Rahvaarv 10 044
1%
2020
Asustustihedus 895,2 elanikku km² kohta
1,4%
2020
Elussündide arv 123
-3%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 089
1%
2019
Ülalpeetavate määr 60,7 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 482,4 eurot
5,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 296
-1%
2019
Registreeritud töötud 255
66%
2020