Kose vald

Rahvaarv 7 177
1%
2020
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
0,6%
2020
Elussündide arv 95
34%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 878
4%
2019
Ülalpeetavate määr 59,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 344,5 eurot
7,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 007
1%
2019
Registreeritud töötud 219
83%
2020