Lääne-Harju vald

Rahvaarv 12 558
0%
2020
Asustustihedus 19,4 elanikku km² kohta
0,4%
2020
Elussündide arv 115
-12%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 362
2%
2019
Ülalpeetavate määr 56,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 260,9 eurot
5,2%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 051
-3%
2019
Registreeritud töötud 527
51%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!