Loksa

Rahvaarv 2 541
-1%
2020
Asustustihedus 665,2 elanikku km² kohta
-1,4%
2020
Elussündide arv 12
-14%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 197
-3%
2019
Ülalpeetavate määr 64,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 057,0 eurot
5,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 963
9%
2019
Registreeritud töötud 96
9%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!