Saue vald

Rahvaarv 22 929
4%
2020
Asustustihedus 36,5 elanikku km² kohta
4,0%
2020
Elussündide arv 298
1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 832
1%
2019
Ülalpeetavate määr 59,5 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 587,0 eurot
5,9%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 9 099
2%
2019
Registreeritud töötud 632
65%
2020