Tallinn

Rahvaarv 437 619
1%
2020
Asustustihedus 2 745,9 elanikku km² kohta
0,7%
2020
Elussündide arv 4 701
-4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 69 580
1%
2019
Ülalpeetavate määr 57,5 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 444,1 eurot
7,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 184 408
1%
2019
Registreeritud töötud 17 354
81%
OKTOOBER 2020