Viimsi vald

Rahvaarv 20 553
3%
2020
Asustustihedus 280,5 elanikku km² kohta
2,9%
2020
Elussündide arv 264
0%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 165
3%
2019
Ülalpeetavate määr 58,7 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 818,9 eurot
6,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 8 037
2%
2019
Registreeritud töötud 618
77%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!