Hiiu maakond

Rahvaarv 9 315
-1%
2020
Asustustihedus 9,0 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Loomulik iive -45
5%
2019
Elussündide arv 79
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 483
3%
2019
SKP jooksevhindades 100,3 miljonit eurot
9,9%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 025 eurot
5,6%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 63,0 %
2019