Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Hiiu maakond

Rahvaarv 9 381
0,7%
2021
Asustustihedus 9,1 elanikku km² kohta
0,7%
2021
Loomulik iive -43
-4,4%
2020
Elussündide arv 63
-20,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 486
0,2%
2020
SKP jooksevhindades 112,3 miljonit eurot
6,4%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 168 eurot
14,0%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 63,0 %
2019