Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Hiiumaa vald

Rahvaarv 9 381
0,7%
2021
Asustustihedus 9,1 elanikku km² kohta
0,7%
2021
Elussündide arv 63
-20,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 486
0,2%
2020
Ülalpeetavate määr 51,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 354,8 eurot
4,1%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 855
-2,9%
2020
Registreeritud töötud 162
-28,0%
OKTOOBER 2021