Hiiumaa vald

Rahvaarv 9 315
-1%
2020
Asustustihedus 9,0 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Elussündide arv 79
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 483
3%
2019
Ülalpeetavate määr 51,5 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 301,5 eurot
6,2%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 970
-2%
2019
Registreeritud töötud 192
42%
2020