Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ida-Viru maakond

Rahvaarv 134 259
-1%
2020
Asustustihedus 45,2 elanikku km² kohta
-1,5%
2020
Loomulik iive -1 234
7%
2019
Elussündide arv 918
-12%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 10 213
1%
2020
SKP jooksevhindades 1 635,5 miljonit eurot
1,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 148 eurot
3,3%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 57,6 %
2019