Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ida-Viru maakond

Rahvaarv 131 913
-1,8%
2021
Asustustihedus 44,4 elanikku km² kohta
-1,8%
2021
Loomulik iive -1 336
8,3%
2020
Elussündide arv 892
-2,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 10 213
1,2%
2020
SKP jooksevhindades 1 635,5 miljonit eurot
1,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 208 eurot
4,3%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 57,6 %
2019