Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ida-Viru maakond

Rahvaarv 131 913
-1,8%
2021
Asustustihedus 45,2 elanikku km² kohta
-1,5%
2020
Loomulik iive -1 234
7,0%
2019
Elussündide arv 892
-2,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 10 213
1,2%
2020
SKP jooksevhindades 1 635,5 miljonit eurot
1,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 202 eurot
1,7%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 57,6 %
2019