Ida-Viru maakond

Rahvaarv 134 259
-1%
2020
Asustustihedus 45,2 elanikku km² kohta
-1,5%
2020
Loomulik iive -1 234
7%
2019
Elussündide arv 918
-12%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 10 097
1%
2019
SKP jooksevhindades 1 515,4 miljonit eurot
10,1%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 158 eurot
-1,5%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 57,6 %
2019