Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Ida-Viru maakond

Rahvaarv 131 913
-1,8%
2021
Asustustihedus 44,4 elanikku km² kohta
-1,8%
2021
Loomulik iive -1 336
8,3%
2020
Elussündide arv 892
-2,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 10 272
0,6%
2021
SKP jooksevhindades 1 555,8 miljonit eurot
-4,3%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 180 eurot
2,8%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 57,6 %
2019