Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Alutaguse vald

Rahvaarv 4 682
0,0%
2021
Asustustihedus 3,2 elanikku km² kohta
0,0%
2021
Elussündide arv 42
20,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 582
3,6%
2021
Ülalpeetavate määr 59,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 204,8 eurot
2,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 568
-2,1%
2020
Registreeritud töötud 169
-17,6%
DETSEMBER 2021