Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Alutaguse vald

Rahvaarv 4 680
-1%
2020
Asustustihedus 3,2 elanikku km² kohta
-0,7%
2020
Elussündide arv 35
6%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 562
1%
2020
Ülalpeetavate määr 58,5 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 170,6 eurot
4,4%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 602
-5%
2019
Registreeritud töötud 203
15%
2021