Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Alutaguse vald

Rahvaarv 4 682
0,0%
2021
Asustustihedus 3,2 elanikku km² kohta
0,0%
2021
Elussündide arv 42
20,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 562
0,7%
2020
Ülalpeetavate määr 59,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 204,8 eurot
2,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 568
-2,1%
2020
Registreeritud töötud 163
-1,2%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!