Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõhvi vald

Rahvaarv 11 699
-1,3%
2021
Asustustihedus 94,4 elanikku km² kohta
-1,3%
2021
Elussündide arv 87
-2,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 319
3,4%
2020
Ülalpeetavate määr 63,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 244,2 eurot
3,1%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 010
-5,0%
2020
Registreeritud töötud 437
-15,2%
OKTOOBER 2021