Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõhvi vald

Rahvaarv 11 852
-2%
2020
Asustustihedus 95,6 elanikku km² kohta
-1,7%
2020
Elussündide arv 89
-21%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 319
3%
2020
Ülalpeetavate määr 61,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 206,4 eurot
4,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 219
-5%
2019
Registreeritud töötud 571
11%
2021