Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kohtla-Järve

Rahvaarv 33 197
-2%
2020
Asustustihedus 843,8 elanikku km² kohta
-1,6%
2020
Elussündide arv 227
-8%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 398
1%
2020
Ülalpeetavate määr 62,8 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 053,8 eurot
6,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 12 730
-2%
2019
Registreeritud töötud 2 121
9%
2021