Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kohtla-Järve

Rahvaarv 32 577
-1,9%
2021
Asustustihedus 827,9 elanikku km² kohta
-1,9%
2021
Elussündide arv 215
-5,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 398
0,5%
2020
Ülalpeetavate määr 64,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 084,3 eurot
2,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 11 876
-6,7%
2020
Registreeritud töötud 1 547
-20,4%
OKTOOBER 2021