Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lüganuse vald

Rahvaarv 8 374
-2%
2020
Asustustihedus 14,0 elanikku km² kohta
-2,1%
2020
Elussündide arv 46
-19%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 731
3%
2020
Ülalpeetavate määr 67,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 058,6 eurot
3,9%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 152
-4%
2019
Registreeritud töötud 391
17%
2021