Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Lüganuse vald

Rahvaarv 8 219
-1,9%
2021
Asustustihedus 13,7 elanikku km² kohta
-1,9%
2021
Elussündide arv 64
39,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 731
2,5%
2020
Ülalpeetavate määr 69,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 098,1 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 926
-7,2%
2020
Registreeritud töötud 365
5,8%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!