Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Narva-Jõesuu linn

Rahvaarv 4 479
-1,8%
2021
Asustustihedus 11,1 elanikku km² kohta
-1,8%
2021
Elussündide arv 24
9,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 475
4,6%
2020
Ülalpeetavate määr 62,6 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 087,3 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 450
-4,0%
2020
Registreeritud töötud 180
-21,4%
OKTOOBER 2021