Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Narva linn

Rahvaarv 54 409
-2%
2020
Asustustihedus 791,7 elanikku km² kohta
-1,5%
2020
Elussündide arv 382
-11%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 446
0%
2020
Ülalpeetavate määr 63,5 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 989,5 eurot
6,9%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 18 444
-2%
2019
Registreeritud töötud 3 986
15%
2021