Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Narva linn

Rahvaarv 53 424
-1,8%
2021
Asustustihedus 777,5 elanikku km² kohta
-1,8%
2021
Elussündide arv 371
-2,9%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 446
0,3%
2020
Ülalpeetavate määr 65,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 017,9 eurot
2,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 17 180
-6,9%
2020
Registreeritud töötud 2 811
-18,2%
OKTOOBER 2021