Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Toila vald

Rahvaarv 4 603
-2,2%
2021
Asustustihedus 17,3 elanikku km² kohta
-2,2%
2021
Elussündide arv 30
-37,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 499
3,5%
2020
Ülalpeetavate määr 59,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 330,6 eurot
5,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 856
-2,1%
2020
Registreeritud töötud 140
-9,1%
OKTOOBER 2021