Toila vald

Rahvaarv 4 708
-1%
2020
Asustustihedus 17,7 elanikku km² kohta
-0,6%
2020
Elussündide arv 48
14%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 482
1%
2019
Ülalpeetavate määr 58,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 258,9 eurot
5,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 895
-4%
2019
Registreeritud töötud 148
6%
2020