Järva maakond

Rahvaarv 30 174
0%
2020
Asustustihedus 11,3 elanikku km² kohta
-0,4%
2020
Loomulik iive -115
-31%
2019
Elussündide arv 311
7%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 492
1%
2019
SKP jooksevhindades 334,9 miljonit eurot
7,3%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 202 eurot
-0,1%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 63,2 %
2019