Rahva ja eluruumide loenduse silmast silma küsitluse lõpuni on jäänud

Järva maakond

Rahvaarv 29 817
-1,2%
2021
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-1,2%
2021
Loomulik iive -132
14,8%
2020
Elussündide arv 300
-3,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 603
2,9%
2021
SKP jooksevhindades 379,0 miljonit eurot
-6,4%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 405 eurot
9,5%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 63,2 %
2019