Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Järva maakond

Rahvaarv 29 817
-1,2%
2021
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-1,2%
2021
Loomulik iive -132
14,8%
2020
Elussündide arv 300
-3,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 500
0,2%
2020
SKP jooksevhindades 375,8 miljonit eurot
11,5%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 261 eurot
4,9%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 63,2 %
2019