Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Järva maakond

Rahvaarv 30 174
-0,4%
2020
Asustustihedus 11,3 elanikku km² kohta
-0,4%
2020
Loomulik iive -115
-30,7%
2019
Elussündide arv 311
6,5%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 500
0,2%
2020
SKP jooksevhindades 375,8 miljonit eurot
11,5%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 418 eurot
13,6%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 63,2 %
2019