Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Järva vald

Rahvaarv 8 837
-1,1%
2021
Asustustihedus 7,2 elanikku km² kohta
-1,1%
2021
Elussündide arv 101
11,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 151
0,5%
2020
Ülalpeetavate määr 63,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 229,4 eurot
4,2%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 324
-3,8%
2020
Registreeritud töötud 252
-11,6%
OKTOOBER 2021