Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Järva vald

Rahvaarv 8 937
0%
2020
Asustustihedus 7,3 elanikku km² kohta
0,3%
2020
Elussündide arv 91
-9%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 151
1%
2020
Ülalpeetavate määr 60,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 180,5 eurot
6,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 456
-2%
2019
Registreeritud töötud 317
20%
2021