Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Paide linn

Rahvaarv 10 285
-1,7%
2021
Asustustihedus 23,2 elanikku km² kohta
-1,7%
2021
Elussündide arv 90
-21,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 161
1,1%
2020
Ülalpeetavate määr 65,1 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 277,1 eurot
4,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 045
-4,5%
2020
Registreeritud töötud 296
-14,0%
OKTOOBER 2021