Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Türi vald

Rahvaarv 10 774
0%
2020
Asustustihedus 10,7 elanikku km² kohta
-0,1%
2020
Elussündide arv 106
-5%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 188
-1%
2020
Ülalpeetavate määr 63,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 184,2 eurot
5,1%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 131
-2%
2019
Registreeritud töötud 421
13%
2021