Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Türi vald

Rahvaarv 10 695
-0,7%
2021
Asustustihedus 10,6 elanikku km² kohta
-0,7%
2021
Elussündide arv 109
2,8%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 188
-0,9%
2020
Ülalpeetavate määr 65,2 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 216,5 eurot
2,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 023
-2,6%
2020
Registreeritud töötud 314
-16,0%
OKTOOBER 2021