Paide linn

Rahvaarv 10 463
-1%
2020
Asustustihedus 23,6 elanikku km² kohta
-1,2%
2020
Elussündide arv 114
43%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 148
2%
2019
Ülalpeetavate määr 63,4 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 225,0 eurot
6,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 235
-3%
2019
Registreeritud töötud 350
30%
2020