Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõgeva maakond

Rahvaarv 28 442
-1,0%
2020
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-1,0%
2020
Loomulik iive -162
-24,3%
2019
Elussündide arv 260
4,0%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 431
1,2%
2020
SKP jooksevhindades 275,1 miljonit eurot
13,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 222 eurot
10,0%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 62,9 %
2019