Jõgeva maakond

Rahvaarv 28 442
-1%
2020
Asustustihedus 11,2 elanikku km² kohta
-1,0%
2020
Loomulik iive -162
-24%
2019
Elussündide arv 260
4%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 391
-1%
2019
SKP jooksevhindades 276,5 miljonit eurot
8,6%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 170 eurot
7,4%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 62,9 %
2019