Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Jõgeva maakond

Rahvaarv 28 082
-1,3%
2021
Asustustihedus 11,0 elanikku km² kohta
-1,3%
2021
Loomulik iive -169
4,3%
2020
Elussündide arv 231
-11,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 431
1,2%
2020
SKP jooksevhindades 263,3 miljonit eurot
-5,8%
2020
Keskmine brutokuupalk 1 274 eurot
8,9%
III KVARTAL 2021
Tööhõive määr 62,9 %
2019

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!