Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Jõgeva maakond

Rahvaarv 28 082
-1,3%
2021
Asustustihedus 11,0 elanikku km² kohta
-1,3%
2021
Loomulik iive -169
4,3%
2020
Elussündide arv 231
-11,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 431
1,2%
2020
SKP jooksevhindades 275,1 miljonit eurot
13,2%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 257 eurot
12,6%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 62,9 %
2019